Co děláme

Profesionální stavební práce

Zajistěte si pevné základy a kvalitní provedení s naším rozsáhlým spektrem stavebních služeb. Od základů pod vašimi nohama po bezpečné cesty za vaším domem – naše zkušenosti a preciznost jsou zárukou vaší spokojenosti a dlouhodobé udržitelnosti každého projektu.

Stavební firma v oblasti dopravních staveb
Stavební firma v oblasti dopravních staveb
Profesionální stavební práce

Rozsah činností zahrnuje:

Komplexní stavby

Zajišťujeme stavbu a rekonstrukci základních vrstev i povrchů komunikací, s garantovanou odolností a kvalitou.

Realizace pevných ploch

Profesionálně vytváříme zpevněné plochy, od parkovišť po chodníky, s důrazem na estetiku a funkčnost.

Přípravné a výkopové práce

Nabízíme zemní práce a odstranění starých povrchů s respektem k životnímu prostředí.

Ekologická likvidace

Zajišťujeme ekologickou likvidaci sutí a demolovaného materiálu s ohledem na přírodu.

Odvodnění a kanalizace

Instalujeme odvodnění objektů a provádíme napojení na veřejnou kanalizaci s maximální spolehlivostí.

Stavby cest

Budujeme kvalitní polní a lesní cesty pro snadný přístup a bezpečný pohyb.

Ploty a opěrné zdi

Vytváříme ploty a opěrné zdi, které spojují funkčnost s estetickým vzhledem.

Inženýrské sítě

Přinášíme řešení pro výstavbu inženýrských sítí s přihlédnutím k nejnovějším technologiím.

Demoliční práce

Bezpečně a efektivně provádíme demoliční práce, připravujeme cestu pro nové začátky.

Přehlídka našich stavebních úspěchů

Realizované stavby

I přestože je naše firma BOKRTECH s.r.o. mladá, vznikla v roce 2018, máme dlouholeté zkušenosti v dopravních stavbách. Dříve jsme působili ve firmě BOKR s.r.o.

V rámci projektu „Investice do rozvoje stavební firmy“  jsme investovali do své podnikatelské činnosti zaměřené na stavebnictví – Přípravné a dokončovací stavební práce.
 
Z důvodu rozšíření rozsahu poskytovaných služeb především v blízkých lokalitách (MAS Český les ) jsme pořídili:
  • 1 kolový nakladač s příslušenstvím  pro provádění nakládky a vykládky stavebních hmot, provádění zemních prací na stavbách a provádění přípravných a dokončovacích prací na stavbách,
  • 1 užitkové vozidlo kat. N1 na převoz stavebních materiálů na místa realizace staveb.
 
Veškeré investice budou realizovány v obci Mezholezy, kde má žadatel sídlo. Pořízená mobilní technika bude zaparkována bude ve skladu na parc.č. 9 v k.ú. Mezholezy u Horšovského Týna. 
 
Díky projektem pořízeným investicím ( kolový nakladač  a  užitkové vozidlo kat. N1 ) budeme moci lépe uspokojovat poptávku především místní komunity dosáhneme vyšší konkurenceschopnosti, zvýší se rozsah a efektivita podnikání.
 
Projekt je realizován za podpory programu PRV operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje realizovaném ve spolupráci s MAS Český les, z. s.