Co děláme

Profesionální stavební práce

Zajistěte si pevné základy a kvalitní provedení s naším rozsáhlým spektrem stavebních služeb. Od základů pod vašimi nohama po bezpečné cesty za vaším domem – naše zkušenosti a preciznost jsou zárukou vaší spokojenosti a dlouhodobé udržitelnosti každého projektu.

Stavební firma v oblasti dopravních staveb
Stavební firma v oblasti dopravních staveb
Profesionální stavební práce

Rozsah činností zahrnuje:

Komplexní stavby

Zajišťujeme stavbu a rekonstrukci základních vrstev i povrchů komunikací, s garantovanou odolností a kvalitou.

Realizace pevných ploch

Profesionálně vytváříme zpevněné plochy, od parkovišť po chodníky, s důrazem na estetiku a funkčnost.

Přípravné a výkopové práce

Nabízíme zemní práce a odstranění starých povrchů s respektem k životnímu prostředí.

Ekologická likvidace

Zajišťujeme ekologickou likvidaci sutí a demolovaného materiálu s ohledem na přírodu.

Odvodnění a kanalizace

Instalujeme odvodnění objektů a provádíme napojení na veřejnou kanalizaci s maximální spolehlivostí.

Stavby cest

Budujeme kvalitní polní a lesní cesty pro snadný přístup a bezpečný pohyb.

Ploty a opěrné zdi

Vytváříme ploty a opěrné zdi, které spojují funkčnost s estetickým vzhledem.

Inženýrské sítě

Přinášíme řešení pro výstavbu inženýrských sítí s přihlédnutím k nejnovějším technologiím.

Demoliční práce

Bezpečně a efektivně provádíme demoliční práce, připravujeme cestu pro nové začátky.

Přehlídka našich stavebních úspěchů

Realizované stavby

I přestože je naše firma BOKRTECH s.r.o. mladá, vznikla v roce 2018, máme dlouholeté zkušenosti v dopravních stavbách. Dříve jsme působili ve firmě BOKR s.r.o.